Skicka ett meddelande

Aktien

Nelly Group (f d Qliro Group) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan december 2010

Aktieslag

31 augusti 2020 Antal utställda aktier % av rösterna % av kapitalet
Stamaktier  179 729 730 97,2 97,2
C-aktier 5 220 000 2,8 2,8
Totalt antal aktier 184 949 730 100,0 100,0

En stamaktie berättigar till en rösträtt. En C-aktie berättigar till en rösträtt men inte till utdelning. Bolaget innehar 5 220 000 C-aktier som inte får företrädas på bolagsstämman.

Utveckling av antalet aktier och aktiekapitalet

 

Datum Händelse Förändring aktiekapital (SEK)
Förändring antal aktier Aktiekapital efter förändring (SEK)
Antal aktier efter förändring 
1936-12-11 Nybildning  1.000.000 2.000  1.000.000 2.000
2010-09-24 Split  0 498.000 1.000.000 500.000
2010-09-24 Kvittningsemission  131.090.244  65.545.122 132.090.244  66.045.122
2010-10-26 Kontantemission  595.004 297.002 132.684.248  66.342.124
2011-05-31 Kontantemission, C-aktier 380.000 190.000 133.064.248 66.532.124
2012-05-30 Kontantemission, C-aktier 570.000 285.000 133.634.248 66.817.124
2013-06-14 Kontantemission, delregistrering 1(företrädesemission) 65.972.426 32.986.213 199.606.674 99.803.337
2013-06-27 Kontantemission, delregistrering 2 (företrädesemission) 369.698 184.849 199.976.372 99.988.186
2013-09-03 Kontantemission, C-aktier 1.400.000 700.000 201.376.372 100.688.186
2014-12-19 Kontantemission, delregistrering 1 (företrädesemission) 99.551.094 47.275.547 295.927.466 147.963.733
2014-12-30 Kontantemission, delregistrering 2 (företrädesemission) 4.962.092 2.481.046 300.889.558 150.444.779
2018-04-26 Kontantemission, C-aktier 9.100.000 4.550.000 309.989.558 154.994.779
2019-05-23 Minskning av aktiekapitalet* -154.994.779 154.994.779 154.994.779
2020-08-27 Riktad nyemission, stamaktier (kontantemission)  29.954.951  29.954.951  184.949.730 184.949.730

2018-05-30 omvandlades 425 000 C-aktier (som innehades av bolaget) till 425 000 stamaktier.

2019-04-29 omvandlades 80 000 C-aktier (som innehades av bolaget) till 80 000 stamaktier.

*2019-09-23 registrerade Bolagsverket tillstånd att verkställa minskningen av aktiekapitalet.

 

Subscribe