Skicka ett meddelande

Ägare

Aktieägare per den 30 september 2020

  Kapital (%) Antal aktier
Rite Ventures

25,1

46 343 486

Mandatum

9,2

17 000 000

Avanza Pension

8,0

14 773 847

eQ Asset Management

3,6

6 725 140

Qliro Group, C-aktier

2,8

5 220 000

Staffan Persson

2,7

5 000 000

Nordnet

2,7

4 980 962

Lancelot

1,9

3 500 000

Catella

1,4

2 632 805

Anders Böös

1,1

2 000 000

Oryx Förvaltning

0,9

1 750 000

Dimensional

0,9

1 684 206

Tresurer of North Carolina

0,8

1 413 810

Ulf Ragnarsson

0,8

 1 400 000

Länsförsäkringar

0,6

1 200 000

Summa de 15 största ägarna

62,5

115 624 256

Övriga aktieägare

37,5

69 325 474

Summa utställda aktier*

 184 949 730

*Inkluderar 5 220 000 C-aktier som innehas av Nelly Group (f d Qliro Group). Egna aktier som innehas av bolaget får inte företrädas vid bolagsstämman.

Källa: Modular Finance AB

Subscribe