Skicka ett meddelande

Valberedningen

I valberedningens uppgifter ingår att:

  • Utvärdera styrelsens sammansättning och arbete
  • Lämna förslag till stämman avseende val av styrelse och styrelseordförande
  • Tillsammans med revisionsutskottet ta fram förslag avseende val av revisor då detta är aktuellt
  • Lägga fram förslag avseende arvode till styrelse och revisor
  • Lämna förslag avseende ordförande för stämman
  • Lämna förslag till stämman avseende följande års arbete och tillsättning av valberedningen.

Valberedning inför årsstämman 2021
I enlighet med ordningen för valberedningen (som godkänts vid Qliro Groups årsstämma 2018) har en företrädare för den största aktieägaren Rite Ventures sammankallat en valberedning för att förbereda förslag inför Nelly Groups årsstämma 2021.

Valberedningen består av Christoffer Häggblom utsedd av Rite Ventures, Alexander Antas utsedd av Mandatum och Martin Jonsson utsedd av Catella Fonder. Valberedningen kommer att utse sin ordförande vid valberedningens första möte.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende ledamöter till Nelly Groups styrelse kan inkomma med skriftliga förslag till ir@nellygroup.com eller till Nelly Group AB (publ, attn: Company Secretary, Box 195 25, 104 32 Stockholm, Sverige.

Subscribe