Skicka ett meddelande

Styrelse

Lennart Jacobsen

Styrelseledamot

Lennart Jacobsen har varit styrelseledamot i Nelly Group sedan maj 2018. Lennart är verksam som senior rådgivare och är för närvarande styrelseordförande i Qliro AB. Mellan 2013 och 2016 var Lennart EVP Head of Retail Banking på Nordea, en verksamhet som tillhandahöll tjänster till fler än 10 miljoner nordiska kunder. Innan han tillträdde sin tjänst på Nordea arbetade Lennart 15 år inom GE Capital där han avslutade sin tid som VD för GE Money Bank Nordics.

Lennart har en MSc i elektroteknik och telekommunikation från Kungliga Tekniska högskolan.

Svensk medborgare

Född 1966

Ledamot i revisionsutskottet

Oberoende i förhållande till bolaget, verkställande ledningen och bolagets större ägare

Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): 40 000 aktier

+

Mathias Pedersen

Styrelseledamot

Mathias Pedersen är styrelseledamot i Nelly Group sedan den 28 september 2020. Mathias Pedersen vad VD i Qliro Group (nuvarande Nelly Group) mellan juni och november 2020 och var dessförinnan bolagets CFO sedan augusti 2016. Han har tidigare haft uppdrag för bl.a. Kinnevik, East Capital Group, Investor AB och Wallenbergstiftelserna.

Mathias Pedersen har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm samt en PMD i General Management från Harvard Business School.

Svensk medborgare

Född 1971

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare.

Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): 240 000

+

Christoffer Häggblom

Ordförande i styrelsen

Christoffer Häggblom har varit styrelseledamot i Nelly Group sedan maj 2017 och styrelseordförande sedan maj 2018. Christoffer är grundare och Managing Partner för Rite Ventures och har tjugo års erfarenhet från teknikfokuserade tillväxtbolag, både som entreprenör och investerare. Christoffer är styrelseordförande i Verkkokauppa.com, Finlands största e-handelsbolag noterat på Nasdaq Helsinki Main Market och är även styrelseledamot i SaaS-bolaget Lemonsoft och Acervo, ett investmentbolag fokuserat på börsnoterade aktier och obligationer, samt i CDON.

Christoffer har en MSc i Finance från Hanken School of Economics i Helsingfors.

Finsk medborgare

Född 1981

Medlem i ersättningsutskottet och revisionsutskottet

Oberoende i förhållande till bolaget och verkställande ledningen men beroende i förhållande till bolagets större ägare

Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): Rite Ventures äger 46 343 486 stamaktier i Nelly Group

+

Josephine Salenstedt

Styrelseledamot

Josephine Salenstedt är styrelseledamot i Nelly Group sedan den 28 september 2020. Josephine Salenstedt är partner i Rite Ventures, har uppdrag som styrelseordförande i Söder Sportfiske AB samt är styrelseledamot i bl.a. Paradox Interactive AB och Doro AB. Tidigare har hon bl.a. varit styrelseordförande för Skincity.

Josephine Salenstedt har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Svensk medborgare

Född 1984

Medlem i ersättningsutskottet

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): 0
Josephine Salenstedt är partner i Rite Ventures som äger 46 343 486 aktier i Qliro Group

+

Daniel Mytnik

Styrelseledamot

Daniel Mytnik har varit styrelseledamot i Nelly Group sedan maj 2014. Daniel är medgrundare till det Londonbaserade private equity-företaget Ventiga Capital Partners och har varit Managing Partner sedan starten 2015. Daniel var dessförinnan partner på Palamon Capital Partners i London fram till 2013. Under hans sju år på Palamon identifierade och ledde Daniel ett betydande antal investeringar i snabbväxande serviceinriktade verksamheter primärt i de nordiska länderna och Storbritannien. Innan han började på Palamon Capital Partners var Daniel under fyra års tid verksam som managing director på investmentbanken Altium Capital, och innan det arbetade han i fem år på Morgan Stanleys Private Equity- och Investment Banking-avdelning i London.

Daniel har en BA i Philosophy, Politics & Economics och en M.Phil. i Economics från Oxford University.

Svensk medborgare

Född 1971

Ledamot och ordförande i revisionsutskottet och ersättningsutskottet

Oberoende i förhållande till bolaget, verkställande ledningen och större ägare

Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): 131 513 aktier

+

Subscribe